Povinná publicita

Byl realizován projekt 0380000606 Vizuální identita, aplikace na materiály zaměřený na modernizaci značky a její aplikaci do běžného používání, který byl financovaný Evropskou unií - Next Generation EU.

CS Financováno Evropskou unií_NEG

NPO LOGO_čj_plnobarevna

ministerstvo_kultury-01-01